Børneskolen er en skole, der en gang om måneden afholdes og består af en henholdsvis børnegruppe og en ungegruppe. Børnegruppen består af børn mellem 7 og 12 år og ungegruppen består af unge mellem 13 og 15 år.

 

I grupperne tages der forskellige emner op, som belyses ud fra en spirituel kant. Dette selvfølgelig for at begge alderstrin kan få et indblik i den sjælelige side af dem selv og få øje på, at de problemstillinger som de hver især står i, kan løses på andre måder end dem som lige præsenteres for dem i dagligdagen. Det er desuden formålet at gøre spiritualitet til en naturlig del af hverdagen og lære dem at leve i sammenklang med deres egen sjælelige side og få dem til, at mærke, at der opstår en stor tilfredshed i at have denne del med, og at den kan være til stor nytte, når livet i perioder bliver svært og ikke til at rumme.

 

De får indblik i universets mystik og forbavsende helbredende energi og til stor overraskelse for dem finder de ud af hvor stor en del de er, af det hele og hvor mange ressourcer de indeholder til, at besvare mange af deres spørgsmål om deres eget liv og formål med at være her, som meget hurtigt kan skabe en balance hos dem , så unødvendig bekymring kan rodfæste sig. De finder nye måder at tænke om sig selv på som løfter dem i selvværd og energi og det er erfaringen at de meget hurtigt får det bedre af, at lære dem selv at kende på den måde også, og lige pludselig ser de opståede problemstillinger på en anden måde end de før ville have haft gjort. Følelsen som de ofte tilkendegiver af, at have kommet i gruppen er, at de kan mærke, at nu føler de sig hjemme, idet det ofte er børn og unge som tit går rundt med følelsen af at føle sig anderledes.

 

De børn og unge som kommer i grupperne, er for det meste dem som interesserer sig for det spirituelle og som ligeledes også har eller mærker de ting, som jeg beskriver gennem min opvækst, derfor er det også de emner som vi berører i grupperne.

 

Når vi mødes arbejder vi med forskellige øvelser, som er krydret med forskellige symboler, og her deres alder taget i betragtning, øvelserne er små meditationer med værktøjer til, at få indblik i deres liv lige her og nu samt, hvordan de kan håndtere eventuelle vanskeligheder som måtte være dukket op, siden sidste gang vi mødtes. Der arbejdes med healing, renselse af energier,drømmetydning, farver og andre spændende værktøjer indenfor den alternative verden. Hver gang tages et emne op, som spiller en rolle lige på nøjagtig det tidspunkt hvor vi mødes.

 

Af emner som kan nævnes er selvtillid- angst- grænsesætning- skoleproblemer- forældreforhold- kroppen og konfliktløsning, dette bare for at nævne nogle, men alt som rører sig når man er barn og ung og nysgerrig på, at lære om sig selv og at have det godt.

 

Flere af børnene har det svært i livet og kæmper med det som i den ydre verden anses for at være adfærdsproblemer. I børneskolen deles ingen ind i kasser og båse og anser ikke en bestemt adfærd som værende mere unaturlig end en anden adfærd, men forsøger at se en adfærd fra alle ender og kanter på en ny måde og med en viden om, at en adfærd sagtens kan være en indre konflikt i barnet selv, men også være et symptom på, at noget i det ydre er i ubalance. Kort sagt så findes der ingen adfærd her i børneskolen som ses som sygelig med mindre den er fysisk synlig på kroppen, og igen her er ingen mindre værd end andre, og dette er udgangspunktet både i rådgivningen, men også i grupperne.

 

Det er ingen tvang at møde hver gang, i det jeres barn som regel kan mærke, at nu er der behov for at komme afsted, men må sige, at jeg meget få gange oplever, at et barn har meldt afbud på grund af manglende lyst, fordi de ganske enkelt kan mærke interessen og at de får det bedre. Aftalen ligger fast med grupperne, at hvis man deltager så giver man besked om dette senest dagen inden.  

 

Dette er en del af en Clairvoyant Børnerådgivers arbejde, men kan selvfølgelig tilrettelægges lige efter den enkeltes ønske og rettes til hvis der er særlige områder som den Clairvoyante Børnerådgiver føler er vigtigt, således kan en Børnerådgiver specialisere sig indenfor sit særlige felt.

                      


 

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Munk Ralsted