Børnerådgiverens målsætning

1 ) Barnet / børnene er kernen i rådgivningen og ud fra dette arbejdes der mod at skabe et møde hvor tillid og troværdighed er fremtrædende.
Det etiske vægtes højt i kontakten med barnet og forældre.

 

2 ) At sikre at mødet med barnet foregår i trygge fysiske rammer og i en behagelig atmosfære.

 

3 ) At barnet føler sig mødt, forstået og respekteret.

 

4 ) At tage udgangspunkt i barnets og forældrenes liv lige her og nu, for at komme ind til kernen, ved at have fokus på at kernen er bestående af en krop og et sind men også en sjæl, så problematikker kan komme frem i lyset og blive behandlet.

 

5 ) At den clairvoyante vejledning og rådgivning er formidlet klart og tydeligt.

 

6 ) At have viden om og forståelse for at barnets problemstilling påvirker hele familien, og at selve rådgivningen er et samarbejde mellem rådgiver, barnet, forældre og evt. andre i barnets omgivelser for at kunne opnå det bedste resultat.

 

7 ) At sørge for at barnet og familien får redskaber/værktøjer til at arbejde med hjemme, for at behandle problemstillingerne og evt. forebygge nye problemstillinger.

 

8 ) At sikre at barn og forældre afsluttes med en afklarethed og indre ro og evt. med en fornyet viden omkring problemstillingen som er blevet belyst ud fra en clairvoyant vinkel.

 

9 ) At have viden om at ingen problemstillinger er så store at de ikke kan vendes til udfordringer med mulighed for vækst.