HVEM ER JEG

Mit navn er Lisbeth og jeg er 51 år gammel. Jeg er født med et følsomt hjerte, hvori der er en ganske særlig plads, med omsorg, rummelighed og forståelse for børns ve og vel. Denne plads blev formet ud fra en barndom, hvor symptomerne på det at være et meget sansende barn i særdeleshed kom til udtryk, både kropsligt, psykisk og sjæleligt.


Denne sansende evne deler jeg med mange børn, og det er svært at være et barn der registrerer og fornemmer rigtig meget i en verden som helst undgår at mærke sig selv.


Disse børn bliver meget ofte misforstået,og som følge deraf kan de udvikle angst, vrede,sorg og lav selvfølelse m.m. De har alle et meget fint sansende følsomt system, men forskellige måder at udtrykke det på. Jeg blev også ofte misforstået, når jeg sagde noget blev det ofte fordrejet eller det blev fortiet.


Det er børn med en meget veludviklet retfærdighedssans
og har ofte en stor sans for balance og harmoni, derved reagerer de ofte uhensigtsmæssigt hvis omgivelserne ikke er i harmoni. 

 

Sådan var jeg også, jeg reagerede meget ofte også følelsesmæssigt ved ikke at kunne mærke mig selv, fordi jeg tilpassede mig. Jeg mærkede alle de andre så voldsomt, at jeg selv gled væk, og jeg reagerede på disharmonien ved at tilpasse mig så megetat det har taget mig mange år at finde ud af hvad JEG føler, og skal stadig arbejde i store forsamlinger med at være koncentreret i mig selv, når du læser dette og fanges af ordene, er det sikkert genkendeligt for dig også.


Disse børn har en naturlig gang til det spirituelle og kan tale med afdøde morfar eller et kæledyr.
De har ofte et rigt drømmeliv og kan reagere kraftigt, når nattens mulm og mørke træder frem, mange er meget angste for at sove alene.


Disse symptomer fyldte en stor del af mit barndomsliv
og husker det som at det ene symptom afløste det andet, det eneste som var stabilt var den angst som var om natten. Det har kostet mig flere timer hos skolepsykolog, der dog intet unormalt har kunnet finde, andet end at kalde mig et hypersensitivt barn. I dag kan jeg se at jeg manglede redskaber til at tackle disse symptomer og disse værktøjer kunne formentlig have givet mine forældre en god portion ro i sjælen. ( og mig ) 🙂


Da jeg selv begyndte at få børn, oplevede jeg samme symptomer hos dem, og her begyndte mine undersøgelser om hvordan man bedst kunne hjælpe og støtte dem, samt om hvorfor at de opstod og hvad den følsomhed kunne bruges til.
Jeg oplevede nu store konflikter i forhold til at forstå denne følsomhed i forhold til institutioner og de problematikker som afstedkom ved et barns sansende system. Disse konflikter har gjort, at jeg har skabt mig en erfaring i forhold til børns problemer vedrørende det kropslige, psykiske og sjælelige.

Jeg har undervejs søgt efter, at se tingene fra en anden vinkel for at kunne tilgodese børns behov, ud fra også en sjælelig kant som i min verden gør, at der kan skabes mere balance i børnenes verden hele vejen rundt.


Denne erfaring som jeg har indhentet af mine egne oplevelser gennem min opvækst, og de prøvelser jeg har stået i som mor, har gjort at jeg brænder for og har et stort ønske om at få de knudepunkter frem, som kan give anledning til konflikter i barnet og i familien, for at få dem løst op, så hverdagen igen kan forløbe med balance og glæde.


Jeg ser at ingen problemer er så store at der ikke kan gøres noget ved dem, og at selve problemerne, kan vendes til udfordringer, som kan give anledning til udvikling og vækst.


Børnene har en særlig plads i mit hjerte ?.....jeg var og er en af dem, .havde jeg i dag været et barn,  ville jeg have fået en diagnose, men endte dengang op med at få titlen "et hypersensitivt barn".....takket være mine usynlige venner ?.


Det er mit store ønske, at flere børn vil blive set på med naturlighed  og forståelse for deres væsen og at vi som voksne bliver bedre til at rumme vores børn og de udfordringer som de kan stå overfor.
Dette kræver imidlertid, at vi tør kigge på vores egne udfordringer gennem livet og en god portion mod til at turde handle anderledes.

 

I dag er jeg 51 år, og jeg er mor til tre store drenge, på 29,24 og 22 år. Jeg forsøger at redde alle jeg kan, derfor er jeg hundemor til en dejlig adopteret hundepige fra Rumænien, og derudover har jeg 3 katte, nogle er kommet fordi jeg har sagt ja, nogle er kommet selv og nogle har jeg reddet fra triste skæbner. Hvis jeg kunne,reddede jeg hele verden, men det kan jeg ikke, så derfor behøver verden dig til at blive min kommende kollega som Clairvoyant Børnerådgiver.

 

Jeg blev i 1996 uddannet sygeplejerske og har siden arbejdet i følgende specialer, neurologisk og mave/tarm medicinsk, hormonafsnit, lungeafsnit, akut modtageafsnit samt arbejdet som hjemmesygeplejerske. Jeg blev i 2009 uddannet Clairvoyant Rådgiver, og har siden afholdt flere helsemesser,været med i bogen Genklang fra Universet. Oprettet Børnenes Engleskole, som jeg kørte med i lidt over 2 år. Jeg har i næsten 4 år, afholdt kurser i Clairvoyant Chakraforløsning og udviklede og opstartede uddannelsen Clairvoyant Børnerådgiver i 2011, og har siden da uddannet 5 elever, og har taget modulet klasseledelse på læreruddannelsen. Jeg er uddannet Englehealer og er indviet som Nytids Shaman og blev tildelt navnet af White Eagle Engleshamanen. Jeg har været bestyrelsesmedlem i Clairvoyantforeningen, og her slutter rejsen så ej, fordi jeg arbejder på at få udgivet flere bøger end Gudommelige Samtaler med min Mor , når der frigives energi fra vores alle sammens kærlige Univers og således var det lidt om HVEM ER JEG og hvad har jeg bedrevet.

Universet kaldte mig i 2021 til start på kinesiologiuddannelsen og jeg har derfor taget grundforløbet Kropsafbalancering indenfor kinesiologi, jeg påregner at tage flere kurser indenfor kinesiologi og børn, men mere om dette når næste kursus åbenbares for mig.

 

Med venlig hilsen

Lisbeth Munk Ralsted