BØRNERÅDGIVERENS ROLLE

 

Clairvoyance er en anden måde at anskue mennesker, situationer og livets udfordringer på. Clairvoyance kommer af fransk og betyder " at se klart ". Clairvoyance er en fantastisk mulighed for at kunne samle livet til en helhed hvori opmærksomheden omkring det fysiske og psykologiske kombineret med det rent sjælelige, giver forældrene mulighed for, at se med nye øjne på hinanden og deres familiesammenspil, ud af dette vokser nye muligheder og løsninger for vækst.

I selve den clairvoyante rådgivning lægges der vægt på, at alle områder af barnet belyses, samt barnets relationer og omgivelser. Dette medfører ofte en stor afklarethed, så værktøjer og løsningsforslag nemmere kan finde dagens lys og blive til stor gavn for hele familien.

Der ses ingen problemstillinger/udfordringer som værende for store for den clairvoyante rådgivning. Det som kræves er som Clairvoyant Børnerådgiver er at være åben og modtagelig med nye øjne, for at se muligheder til at kunne ændre en problemstilling til en erfaring. Det er et ønske om, at ville ændre situationer til at have en positiv udgang og et ønske om, at samarbejde med forældrene, deres børn og evt.de ydre personer som måtte have indflydelse på deres barns

De problemstillinger som en Clairvoyant Børnerådgiver kan være mange men her er nogle eksempler.

 

- graviditets/fødselsproblemer

- Fysiske problemer ex.ernæring-sengevædning m.m

- Søvnproblemer

- Selvtillid/selvværd

- Ændret adfærd ex. udadreagerende, isolerende,angst eller   depressiv adfærd.

- problemer i institutioner eller skole.

- Børns seksualitet/kærlighed

- Barn/forældresammenspil.

Disse kun et lille udpluk af emner som kan forstyrre familielivet og hverdagen, men en børnerådgiver behandler alle områder som måtte opstå som et forstyrrende element i dagligdagen. 

En clairvoyant Børnerådgiver tilbyder clairvoyant rådgivning til alle børnefamilier, hvor dagligdagen af flere grunde kan være gået i hårdknude. Der lægges vægt på den alternatives tanke, som er at kroppen, sindet og sjælen er en enhed og ikke kan opdeles.

Ved at se barnet og familien ud fra disse tre aspekter,  kan der derved opnås en større viden om et givent problem  og en større mulighed for en løsning vil være indenfor rækkevidde.


En Clairvoyant Børnerådgiver ser ingen begrænsninger, men udfordringer som en mulighed for vækst og positiv forandring.

 

Det er en Clairvoyant Børnerådgivers vigtigste opgave at få belyst og løst
alle snærende bånd af problemer eller konflikter som kan give anledning til en problemfyldt hverdag, så dagligdagen igen kan blive velfungerende og i balance, og samtidig hermed kan en fornyet styrke indfindes til at evt. møde fremtidige udfordringer.

Alle konflikter og problemer imødekommes af en Clairvoyant Børnerådgiver og vil blive behandlet med ekspertviden indenfor clairvoyant rådgivning. Den Clairvoyante børnerådgiver lægger vægt på en høj standard af etik og alle, store som små, vil blive mødt med stor respekt.


 Clairvoyant Børnerådgivning er et alternativt
supplement til den offentlige familierådgivning.

 

 

 Med venlig hilsen

lisbeth Munk Ralsted